For full Murtfeldt listings, click here.
Roller width mm Profile shape Light Tension Article ID Heavy Tension Article ID
53 Cylindrical 281100001 281100002
Spherical 281100003 281100004
Flat Belt 281100005 281100006
V-Belt 281100007 281100008
Round belt 281100009 281100010