For full Murtfeldt listings, click here.
Belt type C profile B1 B2 H Hc b h Material 2000mm Length Article ID 3048mm Length Article ID
25/TK 5 C5 28 28 12 18 6 3.5 S Black Antistatic 231110029 231160050
Galvanized 351020005 351120005
25/TK 5 C5 28 28 12 18 6 3.5 S Black Antistatic 231110029 231160050
V2A 351020105 351120105
32/TK 5 C5 35 28 12 18 6 3.5 S Black Antistatic 231110030 231160051
Galvanized 351020005 351120005
32/TK 5 C5 35 28 12 18 6 3.5 S Black Antistatic 231110030 231160051
V2A 351020105 351120105
32/TK10* C5 35 28 12 18 9.5 4 S Black Antistatic 231110031 231160052
Galvanized 351020005 351120005
32/TK10* C5 35 28 12 18 9.5 4 S Black Antistatic 231110031 231160052
V2A 351020105 351120105
50/TK10* C4 55 50 15 18 9.5 4 S Black Antistatic 231110032 231160053
Galvanized 351020004 351120004
50/TK10* C4 55 50 15 18 9.5 4 S Black Antistatic 231110032 231160053
V2A 351020104 351120104
75/TK10 C6 80 80 15 18 13 5 S Black Antistatic 231110033 231160054
Galvanized 351020006 351120006
75/TK10 C6 80 80 15 18 13 5 S Black Antistatic 231110033 231160054
V2A 351020106 351120106
100/TK10 C6 105 80 15 18 13 5 S Black Antistatic 231110034 231160055
Galvanized 351020006 351120006
100/TK10 C6 105 80 15 18 13 5 S Black Antistatic 231110034 231160055
V2A 351020106 351120106
Dimensions in mm