For full Murtfeldt listings, click here.
Belt type C profile B1 B2 H Hc b h Material 2000mm Length Article ID 3048mm Length Article ID
25/T5 C5 35 28 12 18 26 1.8 S Black Antistatic 231110022 231160040
Galvanized 351020005 351120005
25/T5 C5 35 28 12 18 26 1.8 S Black Antistatic 231110022 231160040
V2A 351020105 351120105
32/T5 C5 45 28 12 18 33 1.8 S Black Antistatic 231110023 231160041
Galvanized 351020005 351120005
32/T5 C5 45 28 12 18 33 1.8 S Black Antistatic 231110023 231160041
V2A 351020105 351120105
25/T10 C5 35 28 15 20 26 3.8 S Black Antistatic 231110024 231160042
Galvanized 351020005 351120005
25/T10 C5 35 28 15 20 26 3.8 S Black Antistatic 231110024 231160042
V2A 351020105 351120105
32/T10 C5 45 28 15 20 33 3.8 S Black Antistatic 231110025 231160043
Galvanized 351020005 351120005
32/T10 C5 45 28 15 20 33 3.8 S Black Antistatic 231110025 231160043
V2A 351020105 351120105
50/T10 C4 65 50 18 20 51 3.8 S Black Antistatic 231110026 231160044
Galvanized 351020004 351120004
50/T10 C4 65 50 18 20 51 3.8 S Black Antistatic 231110026 231160044
V2A 351020104 351120104
75/T10 C6 90 80 18 20 76 3.8 S Black Antistatic 231110027 231160045
Galvanized 351020006 351120006
75/T10 C6 90 80 18 20 76 3.8 S Black Antistatic 231110027 231160045
V2A 351020106 351120106
100/T10 C6 115 80 18 20 101 3.8 S Black Antistatic 231110028 231160046
Galvanized 351020006 351120006
100/T10 C6 115 80 18 20 101 3.8 S Black Antistatic 231110028 231160046
V2A 351020106 351120106
Dimensions in mm